vineri, 20 ianuarie 2017

FRENCH HORIZONS: NOËLLE ARNOULT


Hommage á la Poésie

La Poësie est fille d'illustres maîtres,
Reine des Belles-Lettres:
Ronsard, Hugo, Lamartine, Musset, Baudelaire; Verlaine,
La liste n'est pas exhaustive, incertaine,
Mais nous avons le devoir
De la faire prévaloir,
D'assurer son mémorandum,
Dans ce temps de capharnaüm;
De toujours alimenter son flambeau,
Et de nous éclairer, de nous laisser guider,
Grâce à son chant insidieux, si beau !

... Elle permet de lutter contre l'implacable destinée,
Qui s'affole et nous alarme...
La poësie est le sursaut de l'âme,
La victoire du coeur
Sur le désenchantement destructeur ;
L'exacerbation de nos sensations,
La libération de l'indignation,
L'exaltation du sentiment,
Le contraire du boniment!

... Héritage culturel, aussi,
Combat de nains et de géants,
A travers les ans,
De la superbe Antiquité, avec ses prophéties,
Aux révolutions successives:
Ces guerres et ces batailles
Ou tant de héros, manne éruptive,
Se sont succédés, méritant médaille !

.. Légitimité des mythes, joliesses et convictions,
De la fée, jusqu'au Dieu immanent, justification :
« - L' oeil était dans la tombe et regardait Caïn"
« - Je suis l'infant de l'air, un Sylphe, moins qu'un rêve », Hugo.

... Ecriture aux sublimes accents divins,
Langage florissant et appliqué au détail, au moindre mot...
Verve extraordinairement prolifique,
Rythme chaloupé, magnifique,
Nous soutenant dans une vie sujette aux glissades,
Nous appuyant dans cette existence parfois maussade...


Omagiu Poeziei

Poezia este fiica iluştrilor maeştri,
Regina Literelor Frumoase;
Ronsard, Hugo, Lamartine, Musset, Baudelaire;
Verlaine,
Lista nu este exhaustivă, nesigură,
Dar avem datoria
De-a o pune în valoare,
De-a asigura memorandumul ei,
În aceste timpuri de Capernaum;
De-a hrăni mereu flacăra sa,
Şi de-a ne lumina, de-a ne lăsa conduşi,
Graţie cântecului ei insidios, atât de plăcut!

...Ea ne permite să luptăm cu implacabilul destin,
Care ne trage semnalul de alarmă...
Poezia este tresărirea sufletului,
Biruinţa inimii
Asupra deziluziei distructive;
Exacerbarea simţurilor noastre,
Eliberarea indignării,
Exaltarea sentimentului,
Contrariul vorbăriei!

Moştenire culturală, deasemeni,
Luptă de pigmei şi de giganţi,
De-a lungul anilor,
Din sublima Antichitate, cu ale ei profeţii,
La revoluţiile succesive:
Acele războaie şi bătălii
În care atâţia eroi, mană eruptivă,
S-au succedat, meritând medalii!

...Legitimitate a miturilor, frumuseţii şi a convingerilor,
De la zână până la Dumnezeu imanent, justificare:
“- Ochiul era în mormânt şi-l privea pe Cain”
“- Sunt copilul văzduhului, un Silf, mai puţin ca un vis”, Hugo.

...Scriere cu sublime accente divine,
Limbaj înfloritor şi placat pe detaliu,
la cel mai mic cuvânt...
Vervă extraordinară prolifică,
Ritm legănat, magnific,
Susţinându-ne într-o viată supusă alunecărilor,
Sprijinindu-ne în existenţa aceasta uneori plictisitoare...


Profil culturel: une fée burgonde

Noëlle Arnoult (née à Paris) est une poète, artiste et animatrice culturelle française contemporaine vivant à Dijon et Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or). Son père et son grand-père, Daniel Arnoult et Georges Lhuillier, avaient fait les Beaux-Arts et ont été des artistes-peintres, l’un à Paris, le second à Dijon. Études de Lettres Modernes à l’Université de Sorbonne.

Livres publiés: Poésies (1984), Passion, Ombre et Lumière (2015), Si j’avais été la Belle et autres Licornes (2016). En préparation: Enfer, Limbes et Rédemption.

Ce qui s’impose dès la première vue dans la lecture de sa poésie sont la simplité et la grâce de son style, tout comme sa confiance sincère et inconditionnelle dans la valeur et le rôle de la création poétique dans le monde. Néanmoins, on voit clairement que sa personnalité se trouve en parfaite concordance avec son profession de foi littèraire et artistique. Nous sommes convaincus que la présence de Noëlle Arnoult à HLC ne passera pas inaperçue. Pour user d’une paraphrase, il paraît que rien ne manquait à la grâce et à son charme personnel; elle manquait au charme et à la grâce de notre entreprise interculturelle & universaliste. HLC a passé beaucoup des années sans la protection d’une fée burgonde; mais par Noëlle nous avons gagné enfin ce qu’il nous manquait.  


Profil cultural: o zână burgundă

Noëlle Arnoult (născută la Paris) este o poetă, artistă şi animatoare culturală franceză contemporană care trăieşte la Dijon şi Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or). Tatăl şi bunicul ei, Daniel Arnoult şi Georges Lhuillier, au absolvit Şcoala de Belearte şi au fost pictori, unul la Paris, celălalt la Dijon. Studii de literatură modernă la Universitatea Sorbona.

Cărţi publicate: Poezii (1984), Pasiune, Umbră şi Lumină (2015), Dacă aş fi fost Frumoasa şi ceilalţi Licorni (2016). În pregătire: Infern, Limb şi Mântuire.

Ceea ce se impune de la prima vedere în lectura poeziei sale sunt simplitatea şi graţia stilului său, ca şi încrederea ei sinceră şi necondiţionată în valoarea şi rolul creaţiei poetice în lume. În egală măsură, se vede în mod limpede că personalitatea ei este în perfectă concordanţă cu profesiunea sa de credinţă literară şi artistică. Suntem convinşi că prezenţa lui Noëlle Arnoult la OLC nu va trece neobservată. Ca să recurgem la o parafrază, se pare că nimic nu lipsea graţiei şi farmecului ei personal; ea lipsea farmecului şi graţiei lucrării noastre interculturale  universaliste. OLC a petrecut mulţi ani fără protecţia unei zâne burgunde; dar prin Noëlle am câştigat în sfârşit ceea ce ne lipsea.

Prezentare şi traducere de Daniel Dragomirescu


A Drawing by Noëlle Arnoult 

marți, 17 ianuarie 2017

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS IN 2016


BIBLIOTHECA UNIVERSALIS IN 2016 –
PUBLISHED BOOKS

71. Peter Thabit Jones (Regatul Unit), „Selected Poems. Poezii alese”
72. Lea Diaz (Spania - Statele Unite), „Visions of Unicorns. Viziunile unicornului”
73. Ettore Fobo (Italia), „Musiche per l’oblio. Musique pour l’oubli”
74. Kees van Meel (Olanda), „Dwalen in woorden. Wandering in Words. Hoinar în cuvinte”
75. Neil Leadbeater (Regatul Unit), „Sleeve Notes. Adnotări”
76. Alex Kudera (Statele Unite), „Over Fifty Billion Kafkas Served. Más de 50 billones Kafkas servidos”
77. Jean Taillabresse (Franţa), „Nouvelles du pays natal. Novedades del país natal”
78. Sonia Rabinovich (Argentina), „Escrito en la espalda. Scris pe spate”
79. Robert Matthias Erdbeer (Germania), „Endstation Schaufenster. Capăt de linie: vitrina”
80. Masud Khan (Bangladesh-Canada), „Carnival time and other poems. El tiempo de carnaval y otros poemas”
81. Claudio Sottocornola (Italia), „Fin de siècle. Fin de siglo”
82. Douglas Lipton (Regatul Unit), „Alien Driftwood. El leño flotador extranjero”
83. Felix Martín Arencibia (Spania), „Bajo sueños de volcán. Sub vise de vulcan. Sous rêves de volcan”
84. Rocío Espinosa Herrera (Spania), „Rayos de luna. Rayons de lune”
85. Anne Stewart (Regatul Unit), „Only here till Friday. Solo aquí hasta viernes”
86. Monica Manolachi (România), „Joining the dots. Uniţi punctele”
87. Ludvig Holmdahl (Suedia), „Att vara i balans. To be in balance. Estar en equilibrio”
88. Gheorghe Glodeanu (România), „Patru prozatori de avangardă. Cuatro escritores de vanguardia”
89. Daniel Ioniţă (România-Australia), „ContraDiction. ContraDicţie”
90. Daniel Dragomirescu (România), „Întâlnirea cu Cerberul. The Meeting with Cerberus”
91. Gheorghe Glodeanu (România), “Patru scriitori de avangardă. Quatro escritores de vanguardia”
92. *** “Antologia rumano-chilena. Antologia româno-chiliană” (coord. de Ingrid Odgers Toloza)
93. Martin Sosa Cameron (Argentina), “Los hombres de humo. Oamenii de fum”
94. Jean Taillabresse (Franţa), “Les Chants Malicantour”
95. Rob van Uden (Olanda), “Het eiland, de nimfen. The islands, the nymphs. Insula, nimfele”
96. Roxana Doncu (România), “Decalogul. The Decalogue”
97. Ludvig Holmdahl (Suedia), “Evening Rituals. Kvällsritualer. Ritualuri de seară”
98. Paul Sutherland (Marea Britanie-Canada), “The Shayks and the Novice”
99. Edith Lomovasky-Goel (Israel), “Zona. Zonă”
100. Eileen R. Tabios (Filipine-Statele Unite), “I Forgot Ars Poetica. Am uitat Arta Poetică”
101. Joan Fort i Olivella (Mexic-Catalonia), “Vinyes y banys. Vides y baños. Viţă de vie şi băi”
102. *** ”New Work by Philadelphia Poets. Operra nouă a poeţilor din Philadelphia”. Antologie coordonată de Valerie Fox
103. Julia Gil (Spania, Canare), “Remando travesía hacia la paz. En naviguant vers la paix”
104. Graham Fulton, “Edible Transmitters. Transmetteurs comestibles”
105. *** ”El Barco de papel. Vaporul de hârtie”. Antologie de poezie spaniolă din Insulele Canare coordonată de Antonio Arroyo Silva
106. Sonia Rabinovich (Argentina), “Mujeres rotas. Femei îndurerate”
107. *** ”Antología rumano-canaria. Antologia româno-canară”. Coordonatoare Isa Guerra
108. Ettore Fobo (Italia), “Musiche per l’oblio. Music to forget”
109. *** ”Anthology of Scottish Poets. Antologia poeţilor scoţieni”. Coordonare de Neil Leadbeater, Sally Evans
110. Neil Leadbeater (Marea Britanie, Scoţia), “Ports of Call. Escale”
111. Gabriela Apetrei (România), “Cum am ajuns pe curcubeu. Running into the Rainbow”

joi, 5 ianuarie 2017

FLASH BACK 2016


REVISTA “ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN”,
UN DECENIU DE EXISTENŢĂ

de Daniel Dragomirescu

2016 nu a marcat doar un nou an din viaţa revistei “Orizont literar contemporan”, ci şi aproape un deceniu de la momentul întemeierii ei. O perioadă de timp lungă pentru o revistă apărută în peisajul publicisticii postdecembriste. Independenţa OLC s-a menţinut intactă în toţi aceşti ani, fără ca revista să fie nevoită să-şi înceteze apariţia din motive de ordin economic.
Am început ca o publicaţie de cultură locală, am continuat ca o publicaţie cu colaboratori din toată ţara şi ne-am fixat în cele din urmă profilul de revistă interculturală, multilingvă, cu colaboratori din Europa şi de pe alte continente. Numai în cursul anului care a trecut am publicat aproape o sută de autori de poezie, proză, eseu şi critică literară. În ordine, cei mai activi şi mai ataşaţi de noi s-au dovedit colaboratorii din Marea Britanie (şi în primul rând cei din Scoţia), din Spania (în mod special, cei din Insulele Canare), din Olanda, Italia, Portugalia, Croaţia. Germania, Suedia, Finlanda au continuat şi ele să fie prezente la noi prin câte unul sau doi colaboratori statornici. Cum să nu ne emoţioneze, de pildă, permanenta prezenţă alături de noi a domnului Raymond Walden, acest ultim mohican al gândirii filosofice germane? De peste Ocean am avut parte de colaboratori entuziaşti ca tânărul romancier mexican Arturo Hernández Fuentes, care a reuşit să aducă în cursul anului un grup valoros de poeţi mexicani, pe care i-am şi publicat. Din Columbia o avem de multă vreme alături pe sensibila poetă Anna Francisca Rodas Iglesias. Revoltatul Eduardo Sanguinetti, autor argentinian polivalent, ne-a întreţinut atenţia în permanenţă asupra vieţii din ţara sa cu sutele sale de eseuri justiţiare (din care, evident, puţine am putut publica). Deşi afectat pe planul vieţii personale, poetul Luis Benitez din Buenos Aires a continuat să rămână în contact sufletesc cu noi. Din Brazilia am beneficiat de bunele relaţii cu harnicul animator cultural Gilvaldo Quinzeiro, iar poeta Andréia Franco ne-a trimis periodic eseuri. În luptă acerbă cu propria sa condiţie existenţială, Oziella Inocêncio n-a mai reuşit să ne trimită promisele sale texte dostoievskiene, iar distinsul poet Dante Gatto, acaparat de obligaţiile sale profesorale de la UNEMAT, s-a limitat să ne urmărească discret, de la distanţă, evoluţia promiţătoare. Poeta peruană Mirian Caloretti Castillo, care a fost premiată la festivalul de poezie de la Curtea de Argeş, a avut o frumoasă revenire la revistă cu poezii proprii şi în calitate de coordonatoare a unei antologii de poezie peruană, în spaniolă şi în română, care se va publica în 2017. O menţiune specială i se cuvine lui John Tischer, poetul yankeu refugiat la Tepoztlan, care dacă ar câştiga câte un dolar pentru fiecare nou poem al său ar deveni în scurtă vreme cel mai bogat om de pe planetă. Cinste lui că preferă calea austeră a lui Diogene! De asemnea, apreciem colaborarea lui Chokri Omri (Tunisia), Luciano Canhanga, Gociante Patissa (Angola). O nouă şi vie prezenţă la OLC a reprezentat-o în acest an Eileen R. Tabios, autoare filipinezo-americană din Los Angeles, inovatoare în creaţia poetică, critic literar, publicistă, animatoare culturală şi promotoare de interculturalitate.
Biblioteca Universală a progresat în continuare, prin publicarea câtorva zeci de cărţi noi, bilingve sau chiar trilingve, de la numărul 71 la numărul 111, iar despre ele au scris şi publicat, în ţară şi în străinătate, recenzii şi note critice Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars, printre alţii.
Aproape cincizeci de traducătoare şi traducători, din România şi din alte ţări, au contribuit în mod constant pe întreg parcursul anului la apariţia revistei (de la numărul 51 la 56) şi la publicarea numeroaselor cărţi din Biblioteca Universală. În această colecţie, în 2016 elementul de noutate a l-a constituit redactarea şi publicarea primei serii de antologii poetice universale: “Antología rumano-chilena” (coordonatoare, Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordonatoare, Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordonatori Sally Evans şi Neil Leadbeater), “El Barco de papel” (poeţi din Insulele Canare, coordonator Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordonatoare, Isa Guerra).
Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm, în rândul manifestărilor publice pe care le-am organizat, a şasea ediţie a Primnăverii Interculturale Bucureştene (în aprilie, cu scriitorul german Robert Matthias ca invitat) şi Zilele Culturii Croate la Bucureşti (în octombrie, cu hispanista Željka Lovrenčić şi cu poetul Tomislav Marijan Bilosnić). Un an de împliniri, care sperăm să fie de bun augur şi pentru 2017.

Notă. Pentru restul autorilor publicaţi, a se vedea Indexul 2016 din 25 decembrie 2016. 

“CONTEMPORARY LITERARY HORIZON” MAGAZINE, 
AFTER A DECADE

2016 was not only one more year of “Contemporary Literary Horizon” magazine. It also marked almost a decade since it was established. This is a long interval for a Romanian magazine published after 1989. CLH has maintained its independent status over all these years, without being forced to stop producing new issues for economic reasons. 

We started as a local cultural magazine, continued as a publication with contributors from all over the country and eventually established our configuration as an intercultural, multilingual magazine, with contributors from Europe and other continents. For example, in 2016, we published almost one hundred authors of poetry, prose, essays and literary criticism. The most active and the most attached to our project have been our contributors from the United Kingdom (especially Scotland), from Spain (especially the Canary Islands), from Holland, Italy, Portugal and Croatia. Germany, Sweden and Finland continued to be present with one or two constant contributors. How couldn’t we be excited by, for example, the permanent presence of Mr. Raymond Walden, this last Mohican of the German philosophical thinking? We have also had enthusiast contributors from over the Atlantic such as the young Mexican novelist Arturo Hernández Fuentes, who managed to recommend a valuable group of Mexican poets, whom we have published. The sensitive poet Anna Francisca Rodas Iglesias from Columbia has been with us for a long time now. Eduardo Sanguinetti, a revolted polyvalent Argentinian author, has always captured our attention with hundreds of honest essays about the life from his country (we, of course, could publish only a few). Although his personal life has been affected lately, poet Luis Benitez from Buenos Aires has continued to keep in touch with us. We have been in good relations with the hard-working socio-cultural animator Gilvaldo Quinzeiro from Brazil, while poet Andréia Franco has frequently sent us her essays. Struggling to make ends meet, Oziella Inocêncio has not managed to send us her Dostoyevskian texts yet, while the distinguished poet Dante Gatto, who is also a professor at the UNEMAT, in Brazil, has followed our promising development with discretion. The Peruvian poet Mirian Caloretti Castillo, rewarded at the poetry festival from Curtea de Argeș, has made a fine comeback with her own poems and as the coordinator of an anthology of Peruvian poetry, in Spanish and Romanian, which is going to be published in 2017. We must especially mention John Tisher, the Yankee poet retreated in Tepozlan, who would quickly become the richest man on the planet if he won one dollar for every new poem. Hats off to him that he prefers the ascetic path of Diogenes! We appreciate also the contributions of Chokri Omri (Tunisia), Luciano Canhanga, Gociante Patissa (Angola). A Filipino-American author from Los Angeles, Eileen R. Tabios has been a new and lively presence this year. She is a poetry innovator, literary critic, journalist, cultural manager and promoter of interculturality.

The Bibliotheca Universalis has continued its progress with the publication of several tens of new books, bilingual or trilingual, from no. 71 to no. 111. Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars and others have published reviews about them, either in Romania or abroad.

Almost fifty translators, from Romania and from abroad, constantly contributed to the issues no. 51-56 of the magazine and to the publication of the numerous books of Bibliotheca Universalis. The novelty of the collection in 2016 has been the editing and the publication of a first series of poetry anthologies: “Antología rumano-chilena” (coordinated by Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordinated by Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordinated by Sally Evans and Neil Leadbeater), “El Barco de papel” (poets from the Canary Islands, coordinated by Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordinated by Isa Guerra).

Finally, we must mention the readings that have been organized in 2016: the sixth edition of the Bucharest Intercultural Spring (in April, with Robert Matthias from Germany) and the Croatian Culture Days in Bucharest (in October, with the Hispanist scholar and translator Željka Lovrenčić and the poet Tomislav Marijan Bilosnić). It was a year of achievements and we hope it is of good omen for 2017.


Note. For all the published authors see the Index 2016 from 25 December 2016.

Traducere de Monica Manolachi
General secretary of CLH

La Revista “Horizonte literario contemporáneo”,
un decenio de existencia

2016 no marcó solamente un nuevo año en la vida de la revista “Horizonte literario contemporáneo”, sino también casi un decenio desde el momento de su fundación. Un período de tiempo largo para una revista que apareció en el paisaje de la editorial posdiciembre. La independencia de OLC se ha mantenido intacta todos estos años, sin que la revista tenga que dejar de salir por razones de órden económico.

Comenzamos como una publicación de cultura local, seguimos como una publicación con colaboradores de todo el país y nos fijamos finalmente el perfil de revista intercultural, multilingual, con colaboradores de Europa y otros continentes. Sólo durante el año pasado publicamos casi cien autores de poesía, prosa, ensayo y crítica literaria. En órden, los más activos y apegados a nosotros resultaron ser los colaboradores de Gran Bretaña (empezando con los de Escocia), España (especialmente los de las Islas Canarias), Holanda, Italia, Portugal, Croacia. Alemania, Suecia, Finlandia también siguieron estando presentes en nuestra revista a traves de uno u dos colaboradores constantes. Cómo no conmovernos, por ejemplo, la permanente presencia junto a nosotros del señor Raymond Walden, este último mohicano del pensamiento filosófico alemán? Del otro lado del Océano contamos con colaboradores entusiastas, como el joven novelero mexicano Arturo Hernández Fuentes, que consiguió traer durante el año un valioso grupo de poetas mexicanos que publicamos. Desde Colombia tenemos junto a nosotros, desde hace mucho tiempo, a la sensible poeta Anna Francisca Rodas Iglesias. El rebelde Eduardo Sanguinetti, autor argentino polivalente, nos mantuvo al tanto constantemente sobre la vida en su país con sus cientos de ensayos justicieros (de los que, obviamente, hemos podido publicar pocos). Aunque afectado en lo que concierne su vida personal, el poeta Luis Benitez de Buenos Aires siguió en contacto anímico con nosotros. Desde Brasil contamos con las buenas relaciones con el aplicado animador cultural Gilvaldo Quinzeiro, y la poeta Andréia Franco nos estuvo mandando constantemente ensayos. En una fuerte lucha con su propia condición existencial, Oziella Inocêncio ya no pudo mandarnos sus textos al estilo de Dostoievski que nos había prometido, y el distinguido poeta Dante Gatto, acaparado por sus obligaciones profesorales en UNEMAT, se limitó a seguir discretamente, desde la distancia, nuestra prometedora evolución. La poeta peruana Mirian Caloretti Castillo, que ha sido galardonada en el festival de poesía de la ciudad de Curtea de Argeş, contó con un hermoso regreso a la revista, con poesías propias y en calidad de coordinadora de una antología de poesía peruana, en español y en rumano, que será publicada en el 2017. Una mención especial le corresponde a John Tischer, el poeta gringo refugiado a Tepoztlan, quien, si ganara un dólar por cada nuevo poema que escribe, se convertiría en poco tiempo el hombre más rico del planeta. Honor a él, que prefiere el camino austero de Diogenes! Una nueva y viva presencia dentro de OLC la representó este año Eileen R. Tabios, una autora filipino-americana de Los Ángeles, innovadora en la creación poética, crítica literaria, publicista, animadora cultural y promotora de la interculturalidad.

La Biblioteca Universal siguió progresando, a traves de la publicación de algunas decenas de libros nuevos, bilingues o hasta trilingues, desde el número 71 hasta el número 111, y sobre ellos escribieron y publicaron, en el país y en el exterior, reseñas y notas críticas Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars, entre otros.

Casi cincuenta traductoras y traductores, de Rumanía y de otros países, estuvieron aportando su contribución constantemente durante todo el año para la aparición de la revista (desde el número 51 hasta el número 56) y para la publicación de varios libros de la Biblioteca Universal. En esta colección, en el 2016 el elemento novedoso fue constituido por la redacción y publicación de la primera serie de antologías poéticas universales: “Antología rumano-chilena” (coordinadora, Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordinadora, Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordinadores Sally Evans y Neil Leadbeater, la versión rumana siendo realizada de manera ejemplar por Monica Manolachi), “El Barco de papel” (poetas de las Islas Canarias, coordinador Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordinadora, Isa Guerra).No últimamente, tenemos que mencionar, dentro de las manifestaciones públicas que organizamos, la sexta edición de la Primavera Intercultural de Bucarest (en abril, con el escritor alemán Robert Matthias como invitado) y Los Días de la Cultura Croata en Bucarest (en octubre, con la hispanista Željka Lovrenčić y el poeta Tomislav Marijan Bilosnić). Un año de logros, que esperamos que sea de buen augurio también para el año 2017.


Nota. Para todos los autores publicados, a ver, tambien, el Indice 2016 / 25 de Diciembre de 2016.

Traducere de Diana Dragomirescu

sâmbătă, 31 decembrie 2016

MESAJE 2017. MENSAJES 2017. MESSAGES 2017


Acknowledged as one of the most grim years the world has endured for many a decade, 2016 was, nevertheless, the year which also saw Contemporary Literary Horizon go from strength to greater strength, consistently publishing journals packed with rich content and numerous collections and anthologies of first-rate poetry. In 2017, the troubled world might take a few lessons upon itself by following the internationalist and profoundly friendly example of CLH. My vote is cast for Daniel Dragomirescu and his CLH party.Douglas Lipton (Dunfries, Scotland)


 "Never forget: Library"!

There once was a monster
Called ignorance
There was a monster
Called illiteracy
Never mind the monsters
Go to the Library

"Glöm aldrig: Bibliotek"!

Det var en gång ett monster
Som hade namnet okunnighet
Det fanns ett monster som hette analfabetism
Bry er inte om monstren
Gå till biblioteket

Ludvig Holmdahl (Lund, Sweden)


To the new year
We are thrown on one another,
beginners on a course
that could go anywhere.
I bring what I cling to,
you come from deep space.
I'll tell you what I want
but not in words.
You'll do as you intend
and I am bound to you.
Be my courageous friend.

*

Noo we're thegither
we stert oor stravaig
tae whaur we dinnae ken.
I'll hae ma trappins,
ye hae cam faur wi nane.
I canna set doun wurds
fur whit I'd see ye bring.
Ye'll dae yer wurst an best
braw freen, an I maun thole
wi cheer yer companie.

Sally Evans (Callander, Scotland)Happy New Year to All!
A Guid New Year tae Yin and Aa!
Onnellista Uutta Vuotta Kaikille!

Donald Adamson (Finland)


Best literary 2017 for every reader of CLH! Parasta kirjallista vuotta 2017 CKH:n lukijoille!


Rita Dahl (Finland)


Thank you very much for your supportive messages and for this suggestion, which I should like to take up. I much appreciate your kind help and all the work you and your colleagues have been doing for myself and other poets,

I send you my warm good wishes for a happy and succesfful 2017.

Martin Bates (Scotland)


Estimados amigos y lectores de la revista Orizont Literar Contemporan, les deseo que el 2017  sea muy feliz para todos y que se cumplan todos sus deseos!
Poštovani prijatelji i čitatelji časopisa Orizont Literar Contemporan želim da vam 2017. godina svima bude sretna i da se ispune sve vaše želje!

Željka Lovrenčić (Croatia)


Santa aulaga:
nos diste la pobreza
Endúlzame el vinagre
que hierve en esta sed.


Santa aulaga
del espíritu blanco
sobre el muro de toba.

¿Cómo llenar el hueco
que destiñe la luz?


Antonio Arroyo Silva (Spain, Canarias)


Ano Novo

Renovação, renascimento
Que os novos dias cheguem de mansinho
E tragam alegrias nas asas do vento

Que os seus sussurros cantem amor
E a inspiração seja de verdade
Coração de luz desabrochando em flor

Urge a vontade de fazer sorrir
De ser criança, abraçar a cor
De não mais chorar lágrimas de dor
De ser essência, mundo a descobrir

Feliz 2017

Marilia Silva (Portugal)


Neujahrsgruß 2017

Gehet hin gefasst!
Habet Mut!
Entsorget alte Last.
Wisset endlich!
Endlich, was ihr tut!
Für ein neues Leben in der Welt.


New Year's Greentings 2017

Go your way coolly!
Show courage!
Dispose of inherited burdens.
Get to know at last,
finally, what you are doing!
For a new life in the world.

Raymond Walden (Germany)

Il mondo ci lascia senza parole, ci sentiamo depressi e delusi, ma è proprio questo il momento in cui occorre reagire, occorre andare avanti, non darla vinta alle forze dell'oscurantismo, dell'odio e della intolleranza!
Questo auguro a te e a tutti coloro che amano la Poesia come noi la amiamo: che la Poesia possa essere SEMPRE al nostro fianco, e ci preservi dalle paludi dell'inganno e della paura. Noi non avremo paura, mai, perché amiamo, e l'amore non conosce la paura.
Un abbraccio a tutti!


Marianna Piani (Italy)


Fie ca Anul Nou să ne găsească alături de prieteni, în marea familie internațională a OLC-ului! May the New Year find us among friends, in the great international family of the CLH!

Roxana Doncu (Romania)

Dear people of the world,


We're all brothers and sisters...we come from the same people.
If we don't help each other now, the world could become
total chaos. Do what Jesus said, or, do what Buddha said
and love thy neighbor....before it's too late.


John Tischer (US – Mexico)


Now, at 12:41 PM, Eastern Daylight Time,
we are one year behind you further east.
How is the New Year, you who now know it?
The Old Year here doesn't know it's almost over.
It trickles on through the gutters and into
the sewers and through them into the
water reclamation plant downriver, and then
back into the ocean, flowing ever Eastward,
towards all of you already in the Future. 
We who are still in last year now salute you! 

Donald Riggs (United States)

J'ai vu un merle
au sommet d'une arbre
il chante, lui seule
comme s'il suit la lumière,
chante bienvenue a la nuit.
Le soir est doux
entre chien et loup
et le merle chante bienvenue.


I saw a blackbird
on the top of a tree,
he sings, solitary,
as if following the light,
sings welcome to the night.
The evening is mild,
in the twilight
the blackbird sings welcome.

Morelle Smith (Scotland)

Hello from Paisley in wet and windy Scotland.
Best wishes for a creative, safe and peaceful 2017.
Keep writing, keep hoping, keep proving that humanity
has more to offer than despair, prejudice and violence.

Graham Fulton (Scotland)


HOPE FOR 2017

The end of a year
should raise our chins
for more blows

for we are not
in the business of dying
until we are dying

… and a kiss
might lose its way
to land on us

Happy New Year!

Eileen R. Tabios (United States - Philippines)


Best wishes, Daniel and friends, in all of your literary endeavors in 2017.

I'm looking forward to reading more poetry and prose from everyone associated with Contemporary Literary Horizon.

Alex Kudera (United States)Nuovo anno

Passa l’anno.
Il tempo è un serpente che cambia pelle.
Un nuovo anno arriva.
Il tempo indossa il vestito migliore.
L’inganno è lo stesso, si  ripete.
Non basta un nuovo calendario
a darci un nuovo sguardo.
Tuttavia lasciamoci alle spalle
i dolori del passato.
E andiamo incontro all’ignoto.

Ettore Fobo (Italy)


Dear all our global friends at 'Orizont Literar Contemporan', may we wish you a peaceful and productive new year in 2017. It is a privilege to be part of such a creative literary family which extends to all corners of the earth. 

David and Caroline Gill (United Kingdom)


Years, old and new,
come and go and whirl and flow –
seagulls on the shore. 

Monica Manolachi (România)


My wishes for 2017

Aprèn la humilitat del gra de sorra, 
fes-te buit, si de corba suau i 
porós epiteli que acaroni.
Fes dels teus límits el ventre
acollidor de l’estranger,
aquell no-res immens on qualsevol
Ulisses hi trobi un aixopluc.

I casa seva.

My wishes for 2017

Aprende la humildad del grano de arena, 
hazte vacío, seno de curva
suave y poroso epitelio que acaricie.
Haz de tus límites el vientre
acogedor del extranjero,
aquella nada inmensa donde cualquier
Ulises encuentre su refugio.

Y una casa.

Anna Rossell (Spain)

Once again our best wishes for 2017. Keep Romania in the race, beacon of literary joy in large parts of the world!

Albert Hagenaars (The Netherlands)